سرود همگانی با موضوع سردار دلها

سرود همگانی با موضوع سردار دلها

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

تابلو اعلانات

1. سپاسگزاری از والدین جهت شرکت در جلسه والدین و معلمان........

2. برپایی کافه کتاب در مدرسه

3. توزیع جزوات مهارت های زندگی به دانش آموزان سه پایه ...

4. راهیابی طرح های جابر دبستان به مرحله شهرستان....