طرح درس پایه پیش دبستان 98/11/30

انجام فعالیت کتاب نوآموز 

انجام کتاب مهارت های زندگی 

زنگ زبان 

تمرین پای تابلو هم آغاز و هم پایان صدای ( ک )

پرسش از شعر اصول دین

طرح درس پایه پیش دبستان 98/11/29

آموزش شعر پدر و مرور اصول دین و حدیث 

تدریس صفحه 28 کتاب نوآموز 

تدریس صفحه 42 کتاب مهارت های زندگی 

زنگ کامپیوتر 

تدریس هم پایان صدای ( ک )

طرح درس پایه پیش دبستان 98/11/28

تثبیت حدیث 

زنگ نقاشی 

آشنایی با آهن ربا 

تدریس صفحه 29 از کتاب نوآموز 

تدریس صفحه 62 از کتاب نوشتاری 

 خلاقیت پروانه با کاغذ مچاله 

آموزش شعر عیدنوروز

طرح درس پایه پیش دبستان 98/11/27

تکرار و مرور حدیث ( ان الله سمیع العلیم )

پرسش سوره فیل 

تدریس صفحه 26 از کتاب نوآموز 

زنگ رباتیک 

آشنایی با موجودات زنده و غیر زنده

تدریس هم آغاز صدای ( ک )

طرح درس پایه پیش دبستان 98/11/26

پرسش سوره فیل با شعر بصورت تک نفره از نوآموزان 

آموزش شمارش اعداد از 1 تا 10 بصورت معکوس 

تدریس صفحات 25 و 27 از کتاب نوآموز 

تدریس صفحات 52 و 100 از کتاب نوشتاری 

آموزش حدیث ( ان الله سمیع العلیم )

پخش کلیپ به مناسبت روز مادر ( مهارت های زندگی محبت کردن و دوست داشتن ) 

طرح درس پایه پیش دبستان 98/11/23

تثبیت سوره فیل همراه با شعر و شعر اصول دین 

زنگ زبان 

تدریس صفحات 7 و 23 از کتاب نوآموز همراه با تماشای کلیپ آموزشی مربوط به آن 

تدریس هم پایان نشانه ی ( س )

آشنایی با تشکیل آب وباران و توضیحات مربوطه

طرح درس پایه اول 98/11/21

فارسی : املاء از درس ( ج ) گرفته شد 

فارسی : درس خروس خوش آواز تدریس شد 

زنگ ورزش 

زنگ زبان

کاربرگ ها انجام شود 

دو صفحه دفتر روباهی کار شود 

طرح درس پایه پیش دبستان 98/11/21

مرور آیه 5 سوره فیل 

انجام فعالیت کتاب نوآموز3 دو صفحه

زنگ ورزش 

طرح درس پایه پیش دبستان 98/11/20

آموزش آیه 5 سوره فیل 

تدریس صفحه 41 کتاب مهارت های زندگی 

برگزاری جشن دهه فجر و روز مادر

کاردستی دهه فجر 

طرح درس پایه پیش دبستان 98/11/19

تثبیت آیه چهارم سوره فیل 

تدریس هم آغاز صدای ( س) 

انجام فعالیت کتاب نوآموز صفحات 14 - 17 -  20 

آشنایی با حرکات حیوانات با پخش فیلم