دبستان پرتو دانش
دبستان پرتو دانش - اسلاید 3دبستان پرتو دانش - اسلاید 1دبستان پرتو دانش - اسلاید 2آزمون کشوری علویn

طرح درس پایه: پیش دبستان خانم عشق ترکی . تاریخ:1397/2/3

آموزش سوره فلق و تمرین سوره های قبلی

تمرین شعر آب

ریاضی:شمارش عدد 6 ،7 ،8

کتاب کار: انجام جدول شگفت انگیز و قیچی کاری

کتاب کار:تقارن و کشیدن نیمه ی شکل

طرح درس پایه: پیش دبستان خانم عموشاهی. تاریخ:1397/2/3

تمرین و تکرار آواها

آموزش نقاشی با ماژیک

انجام کتاب نوآموز :آموزش غذاهای حیوانات اهلی و مکان زندگی آنها

طرح درس پایه: پیش دبستان خانم عشق ترکی .تاریخ:1397/2/2

تمرین سوره فلق

آموزش شعر آب

ریاضی: آشنایی با مفهوم عدد10

کتاب کار: دقت و تمرکز و الگویابی

نقاشی : انجام کاربرگ

طرح درس پایه:پیش دبستان خانم عشق ترکی .تاریخ:1397/2/1

آموزش سوره فلق 

مرور شعر های تدریس شده

کتاب خوانداری : آموزش نشانه ظ

کتاب کار: محل زندگی جانوران و کار دستی مربوط به آن

کتاب ریاضی:شکل نوشتاری عدد9 و رنگ آمیزی شکل ها

انجام خمیر بازی ( دستورزی )

طرح درس پایه: پیش دبستان . خانم عوشاهی. تاریخ:1397/2/1

تمرین و یادآوری آواهای قبلی

ریاضی: تمرین اعداد

انجام نقاشی با ماژیک

توصیف داستان ولادت امام حسین وحضرت عباس (ع)

طرح درس زبان انگلیسی .پایه: پیش دبستان. تاریخ:1397/2/1

تمرین و مرور درس گذشته

تدریس درس6: لباس ها و انجام صفحات مربوطه

طرح درس پایه: پیش دبستان.خانم عشق ترکی . تاریخ:1397/1/29

آموزش سوره فلق

تکرارو تمرین شعر های آموزش داده شده

دفتر شطرنجی: آموزش اعداد از 1 تا4

کتاب کار: حیوانات اهلی_ فواید آنها 

ساعت ورزش : انجام حرکات تمرکزی ،فوتبال

خمیر بازی: دستورزی

طرح درس پایه: پیش دبستانی خانم عموشاهی .تاریخ:1397/1/29

آموزش صدای ( ظ )

کتاب ریاضی: آموزش عدد 10

آموزش نوشتاری و اعداد

طرح درس پایه: پیش دبستان خانم عشق ترکی .تاریخ:1397/1/28

آموزش شعر پدر

آموزش سوره فلق تا آخر آیه 4

آموزش نشانه غ

کتاب کار: فواید محصولات لبنی و دیگر محصولات گاو و گوسفند

ریاضی: مفهوم عدد 8و شکل نوشتاری آن

انجام نقاشی تخته ای توسط بچه ها

طرح درس پایه:پیش دبستان خانم عموشاهی .تاریخ:1397/1/28

آموزش آوای غ

تمرین و مرور شعرهای آموزش داده شده

تمرین اعداد 9تا 1

بازی کلاسی