دبستان پرتو دانش
دبستان پرتو دانش - اسلاید 3دبستان پرتو دانش - اسلاید 1دبستان پرتو دانش - اسلاید 2آزمون کشوری علویn

طرح درس پایه پیش دبستان 98/7/23

آموزش آیه 3 سوره کوثر با تفسیر و شعر مربوط به سوره

مرور آیه های قبل و تثبیت آن

انجام کتاب کار مهارت های زندگی از صفحه7 تا 11

آموزش مسواک زدن بصورت صحیح 

روز جهانی نابینایان : نقاشی با چشم بسته روی تابلو 

اجرای نمایش به همین مناسبت در حیاط مدرسه توسط دانش آموزان پایه های بالاتر

کامل کردن کاردستی استاندارد

طرح درس پایه پیش دبستان98/7/22

زنگ اول : مرور آموزش های قبلی

زنگ دوم و سوم : ورزش

زنگ آخر : درست کردن قسمتی از کاردستی استاندارد

طرح درس پایه پیش دبستان 98/7/21

آموزش آیه دو سوره کوثر با معنی ومفهوم آن  

مرور و تثبیت آیه یک سوره کوثر

کشیدن نقاشی ( سگ با دست )

درک مفهوم عدد یک بصورت عینی

زنگ کامپیوتر

آشنایی با سایه ها در حیاط مدرسه و تشکیل شکل با سایه

طرح درس پایه پیش دبستان 98/7/20

مرور آیه یک سوره کوثر با مفهوم آن و مرور شعر آموزشگاه

نمایش خلاق با بازی با هدف تقویت دیداری - شنیداری

درست کردن کاردستی به مناسبت روز جهانی پست

آموزش مفهوم باز و بسته 

کتاب کار نوشتاری تدریس صفحات 7 - 8 و 9

کاربرگ دست ورزی ( حرکت بین خطوط )

طرح درس پایه پیش دبستان 98/7/17

مرور بر شعر سلام - به نام خدا - آموزشگاه و حدیث سلام

پرسیدن سوالات هوش

اردوی پارک ساحلی 

زنگ زبان

مرور بر مفهوم عدد صفر 

تدریس آیه اول سوره کوثر

طرح درس پایه پیش دبستان 98/7/16

آموزش شعر آموزشگاه با یادآوری و قوانین آن

آشنایی با خوراکی های مفید وغیرمفید

رنگ آمیزی کاربرگ پلیس

بازی با رد پا و دست با هدف تمرکز حرکتی و سرگرمی

درک مفهوم صفر

برنامه جشن وشادی به مناسبت روز جهانی کودک

طرح درس پایه پیش دبستان 98/7/15

زنگ ورزش

آموزش و توضیحاتی در مورد نیروی انتظامی با انجام کاربرگ و دادن تاج پلیس به نوآموزان

مروری بر چهار فصل و رنگ های اصلی

طرح درس پایه پیش دبستان 98/7/14

آخرین مرور بر شعرهای سلام و به نام خدا و حدیث سلام

نقاشی در دفتر با اثرانگشت

کامل کردن کاردستی ( سگ )

کلاس رباتیک

طرح درس پایه پیش دبستان 98/7/13

مروری بر شعرهای سلام و به نام خدا

آموزش رنگ های اصلی به صورت بازی

آموزش تشکر از خداوند و بیان نعمت های آن

پرورش خلاقیت : کاردستی سگ با چوب بستنی و چسباندن بر روی کاربرگ

قصه گویی کلاغ در رابطه با حرف های زشت زدن

تثبیت اشکال هندسی : بچه هابا چوب بستنی اشکال مورد نظر را درست کردند

طرح درس پایه پیش دبستان 98/7/10

تکرار مجدد شعر به نام خدا

آموزش سه گوش و یدآوری و تکرار خطوط صاف - خمیده - شکسته

مرور شکل چهارگوش و کشیدن نقاشی با شکل چهارگوش

آموزش طریقه درست گرفتن مداد بصورت عینی

بازی پرتاب توپ در سبد با هدف هماهنگی چشم ودست و تقویت دقت وتمرکز

برگزاری کلاس زبان