درباره مدرسه

به چه می اندیشیم؟

        پیش دبستان و دبستان پرتودانش بر این باور است که دانش آموزان فارغ التحصیل پایه پیش دبستان و دبستان، ویژگی های ذیل را خواهند داشت:

         خداوند را دوست دارند و او را بهترین یاور و کمک می دانند.

         راستگو، امین، مودب و مهربان هستند و به پدربزرگ ها و مادربزرگ ها احترام می گذارند.

         به پرچم کشورمان احترام گذاشته و با اقوام مختلف ایران احساس همبستگی می کنند.

         در آزمون های استعداد درخشان،آزمون های جهانی کانگورو، تیمز و پرلز موفق خواهند بود.

        قادر خواهند بود مدارک flyers, movers, starters دانشگاه بین المللی کمبریج را در پایان دوره اخذ نمایند.

         دارای اعتماد به نفس در تفکر، مهارت نه گفتن در مواجهه با رفتارهای ضد اجتماعی و در کنترل خشم توانا هستند.

         از مهارت های کافی در خلق و آفرینش هنر و موسیقی برخوردارند.

         دارای جسم و روانی سالم هستند.

دپارتمان های آموزشی و فراآموزشی دبستان پرتودانش

v     دپارتمان تیزهوشان: تولید محتوا و برگزاری کلاس های امادگی جهت ورود به مراکز استعدادهای درخشان و آمادگی آزمون های جهانی تیمز و کانگورو

v     دپارتمان دروس پایه: برنامه ریزی سیستم آموزشی مدارس و تولید محتوای آموزشی

v     دپارتمان سلامت و تندرستی:ارزیابی ساختار قامتی و اسکلتی دانش آموزان توسط متخصص

v     دپارتمان تغذیه: برنامه ریزی تغذیه دانش آموزان با توجه به نیازهای این گروه سنی

v     دپارتمان زبان انگلیسی: دپارتمان زبان انگلیسی و دروس تخصصی,Scince Math

v     دپارتمان موسیقی و سرود: طراحی و اجرای آموزش  موسیقی در مدارس

v     دپارتمان خلاقیت و هنر: باید به کودک فرصت داد تا قوه خلاقیت خود را به کار اندازد و به آسانی رشد ذهنی خود را باور کند.

کلاس های فوق برنامه پیش دبستان و دبستان پرتودانش

        امروزه نظام های آموزشی بین المللی رویکردی جامع را در گروه سنی کودکان پیش دبستان و دبستان به کار گرفته اند که به عنوان بخشی جدا نشدنی از سیستم آموزشی شناخته شده است.

        گروه آموزشی پرتو دانش با بهره گیری از دبیران و مربیان با تجربه و نگاهی متفاوت در عرصه ارتقاء توانمندی ها و مهارت های هوش، خلاقیت، ورزش و تحرک، رایانه، شهر خلاق و حیطه سلامت، بهداشت، تغذیه و مشاوره، برنامه ای درخور زندگی امروز را به فرزندانتان ارائه می کند.

         کلاس های فوق برنامه ما عبارتند از: زبان، کامپیوتر، رباتیک، خلاقیت و موسیقی

آزمون ها در دبستان پرتودانش

در دبستان پرتودانش برنامه های آزمونی متنوعی برای دسترسی به این هدف طراحی شده است:

ü      آزمون های دوره ای عادی (گزینه ای) :

این آزمون ها با هدف سنجش توانایی های  سطوح دانش، فهم و کاربرد دانش آموزان و آشنایی آن ها با سوالات چهارگزینه ای است. مخاطبین این آزمون پایه های دوم وسوم هستند.

ü     آزمون های تشریحی

این آزمون ها با هدف سنجش توانایی های سطح بالا شامل تجزیه، ترکیب و ارزشیابی طراحی شده اند. مخاطبین این آزمون دانش آموزان پایه سوم هستند.

کتاب هایی برای شکفتن

        دانش آموزان پرتودانش در کنار کتاب های معمولی که برای این مقطع تدوین شده است، مجموعه کتاب های علوی را دریافت می کنند.

 

         این کتاب ها به صورت رنگی و توسط مولفین کتاب های درسی تدوین شده است. 

مجموعه کتاب های کمک آموزشی علوی