دریافت تقدیر نامه

مدیریت محترم  پیش دبستان و دبستان سرکار خانم دکتر میرزایی

باتقدیر و تشکر از شما به مناسبت شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش،

زحمات شما را ارج نهاده و توفیق و سعادت روز افزون شما را در تمام

مراحل زندگی  از خداوند منان خواستاریم.


از طرف کادر آموزشی و اداری دبستان پرتو دانش