دبستان پرتو دانش
دبستان پرتو دانش - اسلاید 3دبستان پرتو دانش - اسلاید 1دبستان پرتو دانش - اسلاید 2آزمون کشوری علویn

طرح درس کلاس سوم - خانم شیروی - مورخ 98/02/21

مرور و آزمون

تکلیف:

آزمون هدیه ها درس 9 تا 12

آزمون اجتماعی : درس 9 تا 12 

ریاضی : فصل آخر مرور شود.

طرح درس کلاس سوم - خانم شیروی - مورخ 98/02/18

ریاضی : تقسیم با باقیمانده و تمرین

قران : آزمون گرفته شد.

علوم : پرسش از درس 1 و 2

تکلیف : نمونه سوال

تکلیف خانه :

آزمون املای کل دروس

علوم : پرسش از درس 3 تا 5

طرح درس کلاس سوم - خانم شیروی - مورخ 98/02/17

قران : تدریس شد.

ریاضی : انجام تمرین

فارسی : تکمیل نگارش

هدیه ها : آزمون گرفته شد.

اجتماعی : تدریس درس آخر

تکلیف : حل نمونه سوال

تکلیف خانه :

علوم : درس 1 و 2

املا از درس آخر فارسی

آزمون قرآن

طرح درس کلاس سوم - خانم شیروی - مورخ 98/02/16

ریاضی : تدریس ضرب دو رقم و سه رقم در یک رقمی به روش فرآیندی

فارسی : تدریس بیاموز و بگو - صندلی صمیمیت و تدریس بخوان و بیندیش+ تدریس حکایت و نیایش و معنی کلمات آن ها

علوم : تدریس روش های نگهداری مواد غذایی در گذشته و آینده

تکلیف : نمونه سوال

تکلیف خانه :

روخوانی بخوان و بیندیش و حکایت و امضای والدین

حفظ معنی کلمات آن ها

هدیه ها : پرسش از درس 5 تا 8

اجتماعی : پرسش از درس 5 تا 8

طرح درس کلاس سوم - خانم شیروی - مورخ 98/02/14

ریاضی : انجام ضرب دو رقمی در یک رقمی

علوم : تدریس از گذشته تا آینده

فارسی  بندنویسی

تکلیف : انجام نمونه سوال

طرح درس کلاس سوم - خانم شیروی - مورخ 98/02/11

قران : روان خوانی

ریاضی : انجام تمرین

فارسی : آزمون گرفته شد.

هنر : نقاشی

تکلیف : حل نمونه سوال

تکلیف خانه :

انجام علوی

طرح درس کلاس سوم - خانم شیروی - مورخ 98/02/10

قران: روانخوانی

ریاضی: تدریس ضرب عدد چند رقمی در عدد یک رقمی

فارسی: انجام نگارش

هدیه ها: پرسش از دروس انجام شد.

اجتماعی:پرسش از دروس انجام شد.

تکلیف: تمرین ریاضی

 تکلیف خانه:

فارسی درس 6 تا 9 آزمون

طرح درس کلاس سوم - خانم شیروی - مورخ 98/02/09

ریاضی : انجام تمرینات

فارسی : آزمون شفاهی گرفته شد.

هنر : نقاشی

علوم : پرسش از درس

تکلیف : نمونه سوال

تکلیف خانه :

اجتماعی : 4 درس اول

هدیه ها: 4درس اول

امضای قران

طرح درس کلاس سوم - خانم شیروی - مورخ 98/02/08

قران : تدریس قصه ی آیه ها

فارسی : انجام نگارش درس 17

هدیه ها : تکمیل درس 19

فارسی : تکمیل نگارش و پرسش از معنی کلمات درس 17

اجتماعی : تکمیل درس 22

تکلیف : جمع آوری اطلاعات علوم خوانده شد.

تکلیف خانه :

فارسی : آزمون از 5 درس اول

علوم : پرسش از درس آخر

طرح درس کلاس سوم - خانم شیروی - مورخ 98/02/07

ریاضی : ضرب در عدد 10 و 1 و صفر

علوم : تدریس پستانداران و تکمیل گروه مهره داران

فارسی : آزمون گرفته شد.

تکلیف : روان خوانی درس 17 پرسیده شد.

تکلیف خانه :

انجام 15 نمونه سوال از فصل 2 ریاضی

هدیه ها : 3 درس آخر پرسیده می شود.